Tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng

Xu hướng và dự báo cho thấy giá năng lượng sẽ tăng dần theo thời gian, cùng với các quy định khắt khe hơn về sử dụng năng lượng, môi trường của Nhà nước, khách hàng và cạnh tranh giữa các nhà sản xuất đã khiến nhiều nhà sản xuất...

Chi tiết

Chi phí ngày càng tăng

Chi phí ngày càng tăng

Đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công, chi phí sản xuất là yếu tố quan trọng trong qua trình hoạt động. Hiện nay, chi phí nhân công, nguyên vật liệu, năng lượng, vận chuyển và các chi phí hỗ trợ sản xuất đều tăng, doanh nghiệp càng phải đẩy...

Chi tiết