Các vấn đề Nhà sản xuất vừa và nhỏ (SME) sẽ đối mặt năm 2018

Các vấn đề Nhà sản xuất vừa và nhỏ (SME) sẽ đối mặt năm 2018

Năm 2018 với cạnh tranh càng khóc liệt, các nhà sản xuất sẽ phải thích ứng với nhiều thách thức nếu muốn trở thành người dẫn đầu và đứng vững trên thị trường. Trong các thách thức này, một số đã hiện hữu trong nhiều năm, một sẽ xuất hiện...

Chi tiết

Xu thế tự động hóa sản xuất

Xu thế tự động hóa sản xuất

Tự động hóa sản xuất để tăng năng suất, chất lượng là xu thế tất yếu hiện nay. Điểm qua hoạt động của một số doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, có thị phần, có thể thấy rõ sự thành công của họ gắn liền với tự động hóa sản...

Chi tiết