Doanh nghiệp lo ngại về chi phí nhân công tăng cao tại Việt Nam

Doanh nghiệp lo ngại về chi phí nhân công tăng cao tại Việt Nam

60% doanh nghiệp lo ngại chi phí nhân công tăng cao tại Việt Nam. Trong khi đó, năng suất lao động của Việt Nam còn thấp và giữ khoảng cách xa so với nhiều nước trong khu vực.

Chi tiết