ISO 9001 và các phiên bản hiện hành

ISO 9001 và các phiên bản hiện hành

Thời điểm 2015 tới 2018 là giai đoạn chuyển đổi giữa phiên bản ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015. Dưới đây là các cột mốc quan trọng mà Tổ chức, Doanh nghiệp cần lưu tâm...

Chi tiết

ISO là gì? Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là gì?

ISO là gì? Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là gì?

Bạn đã trên 1 lần thụ động nghe tới ISO trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng chưa hiểu ISO là gì, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là gì và tại sao các Doanh nghiệp luôn mong muốn đạt được chứng nhận này. Bài viết dưới đây...

Chi tiết