Quản trị rủi ro trong ISO 9001:2015

Quản trị rủi ro trong ISO 9001:2015

Khái niệm này được ngầm hiểu trong ISO 9001 ở các phiên bản cũ và trong phiên bản mới 2015, khái niệm này được làm rõ hơn và đưa vào toàn bộ hê thống quản lý.

Chi tiết

Tìm hiểu về chi phí triển khai ISO 9001 cho doanh nghiệp

Tìm hiểu về chi phí triển khai ISO 9001 cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đều thừa nhận rằng áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong quy trình vận hành giúp tạo lợi thế cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, việc triển khai và đạt chứng nhận đòi hỏi thời gian và tiền bạc....

Chi tiết

Những thay đổi căn bản của ISO 9001:2015

Những thay đổi căn bản của ISO 9001:2015

1. Thuật ngữ Thuật ngữ “sản phẩm” được thay thế bằng “sản phẩm và dịch vụ”. Khái niệm “thông tin...

Chi tiết

Sổ tay chất lượng - Tài liệu không bắt buộc trong ISO 9001:2015

Sổ tay chất lượng - Tài liệu không bắt buộc trong ISO 9001:2015

Sổ tay chất lượng không còn là tài liệu bắt buộc đối với phiên bản ISO 9001:2015. Và nguyên nhân tại sao không còn yêu cầu này? Sổ tay chất lượng là một trong những tài liệu đầu tiên mà Tổ chức chứng nhận sẽ hỏi trước khi đánh giá...

Chi tiết

10 lợi ích của việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015

10 lợi ích của việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Khi chúng tôi nói về việc giúp các doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 9001: 2015, mọi người thường hỏi chúng tôi, "Tại sao doanh nghiệp của chúng tôi cần phải được chứng nhận ISO 9001?" Đó là một câu hỏi hay. ISO 9001 là tiêu chuẩn Hệ thống...

Chi tiết

ISO 9001 và các phiên bản hiện hành

ISO 9001 và các phiên bản hiện hành

Thời điểm 2015 tới 2018 là giai đoạn chuyển đổi giữa phiên bản ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015. Dưới đây là các cột mốc quan trọng mà Tổ chức, Doanh nghiệp cần lưu tâm...

Chi tiết