7 xu hướng chuỗi cung ứng hàng hóa năm 2018

7 xu hướng chuỗi cung ứng hàng hóa năm 2018

Dự báo trong năm 2018 các xu hướng chuỗi cung ứng sẽ là sự tiếp diễn của năm 2017 với ảnh hưởng rõ rệt hơn đến thị trường Đông Nam Á như Việt Nam. Những xu hướng chính sẽ tiếp tục thay đổi chuỗi cung ứng một cách đều đặn,...

Chi tiết