Các vấn đề Nhà sản xuất vừa và nhỏ (SME) sẽ đối mặt năm 2018

Các vấn đề Nhà sản xuất vừa và nhỏ (SME) sẽ đối mặt năm 2018

Năm 2018 với cạnh tranh càng khóc liệt, các nhà sản xuất sẽ phải thích ứng với nhiều thách thức nếu muốn trở thành người dẫn đầu và đứng vững trên thị trường. Trong các thách thức này, một số đã hiện hữu trong nhiều năm, một sẽ xuất hiện...

Chi tiết

Doanh nghiệp lo ngại về chi phí nhân công tăng cao tại Việt Nam

Doanh nghiệp lo ngại về chi phí nhân công tăng cao tại Việt Nam

60% doanh nghiệp lo ngại chi phí nhân công tăng cao tại Việt Nam. Trong khi đó, năng suất lao động của Việt Nam còn thấp và giữ khoảng cách xa so với nhiều nước trong khu vực.

Chi tiết

Chi phí ngày càng tăng

Chi phí ngày càng tăng

Đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công, chi phí sản xuất là yếu tố quan trọng trong qua trình hoạt động. Hiện nay, chi phí nhân công, nguyên vật liệu, năng lượng, vận chuyển và các chi phí hỗ trợ sản xuất đều tăng, doanh nghiệp càng phải đẩy...

Chi tiết