Chất lượng sản phẩm: Giá trị cốt lõi để cạnh tranh

Chất lượng sản phẩm: Giá trị cốt lõi để cạnh tranh

Kinh tế thị trường đồng nghĩa với quy luật cạnh tranh đã trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Chi tiết

Tối ưu hóa nguồn lực

Tối ưu hóa nguồn lực

Hiện nay, các nhà sản xuất cạnh tranh khốc liệt về NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ. Các đối thủ thường xuyên nhìn ngó thị phần và liên tục cải tiến để tạo lợi thế cạnh tranh, thậm chí họ có thể tạo ra những cuộc cách mạng trong...

Chi tiết

Chất lượng chưa đảm bảo

Chất lượng chưa đảm bảo

Tập trung vào khách hàng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Khách hàng, người tiêu dùng “thông minh hơn”, yêu cầu về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ cao hơn. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp phải thay đổi, nâng cao chất lượng để đáp ứng...

Chi tiết