Compliance (Sự tuân thủ)

Compliance (Sự tuân thủ)

Khi kinh tế ngày càng phát triển, mức độ hài lòng và quan tâm của người tiêu dùng cũng ngày càng nâng cao, họ không chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp, mà còn quan tâm hơn về nguồn gốc, quá trình sản xuất của các sản phẩm mà bản thân...

Chi tiết