Đánh giá rủi ro và các bước đánh giá rủi ro ISO 9001:2015

Đánh giá rủi ro và các bước đánh giá rủi ro ISO 9001:2015

Mọi công việc đều tiềm ẩn những rủi ro trong đó. Muốn công việc của bạn tiến hành một cách hiệu quả và an toàn, hãy làm một đánh giá rủi ro cho chính công việc đó.

Chi tiết

Đánh giá rủi ro trong an toàn lao động: 5 bước thực hiện

Đánh giá rủi ro trong an toàn lao động: 5 bước thực hiện

An toàn lao động là chỉ việc ngăn ngừa sự cố tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, gây thương tích đối với cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động.

Chi tiết