Hiện nay, các nhà sản xuất cạnh tranh khốc liệt về NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ. Các đối thủ thường xuyên nhìn ngó thị phần và liên tục cải tiến để tạo lợi thế cạnh tranh, thậm chí họ có thể tạo ra những cuộc cách mạng trong ngành.

Hiện nay, các nhà sản xuất cạnh tranh khốc liệt về NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNGCHI PHÍ. Các đối thủ thường xuyên nhìn ngó thị phần và liên tục cải tiến để tạo lợi thế cạnh tranh, thậm chí họ có thể tạo ra những cuộc cách mạng trong ngành.

Vì vậy, tốc độ thích ứng với thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục cải tiến, tối ưu nguồn lực hiện hữu như: con người, máy móc, tài chính.

Với các doanh nghiệp mới, tối ưu nguồn lực ngay từ giai đoạn THIẾT LẬP NHÀ XƯỞNG giúp giảm được rất nhiều chi phí và thời gian triển khai.

TỐI ƯU HÓA NGUỒN LỰC là các giải pháp giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra với nguồn lực tối ưu nhất:

  • Lean Manufacturing/ Sản xuất tinh gọn
  • Six Sigma - DMAIC
  • World Class Manufacturing/ Sản Xuất Chuẩn Thế Giới
  • SPC/ Kiểm soát quá trình bằng thống kê
  • TPM & OEE/ Duy trì năng suất toàn diện & Hiệu suất thiết bị tổng hợp
  • 5S & VM – Visual Management/ 5S & Quản lý trực quan

Ở LEANWARES, chúng tôi triển khai mô hình TỐI ƯU HÓA NGUỒN LỰC trên nền tảng TPS (Toyota Production System). Với cách tiếp cận mang tính hệ thống, doanh nghiệp sẽ xác định được hiệu quả của việc phân bổ, sử dụng nguồn lực và đáp ứng tốt các trường hợp khẩn cấp xảy ra hàng ngày trong doanh nghiệp.

Chu trình triển khai Tối ưu hóa nguồn lực của LEANWARES tại doanh nghiệp:

Ý KIẾN BẠN ĐỌC