Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc mở rông qui mô doanh nghiệp là tất yếu trong quá trình phát triển. Tạo ra hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp lại càng quan trọng hơn. Điều này quyết bởi việc thiết lập hệ thống ngay từ đầu có tối ưu hay không?

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc mở rông qui mô doanh nghiệp là tất yếu trong quá trình phát triển. Tạo ra hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp lại càng quan trọng hơn. Điều này quyết bởi việc thiết lập hệ thống ngay từ đầu có tối ưu hay không?

Một số loại hệ thống trong doanh nghiệp sản xuất?

Việc thiết lập hệ thống vận hành hiệu quảtối ưu càng chậm trễ sẽ càng làm tốn nhiều thời gian, chi phí, nguồn lực của doanh nghiệp. Vậy nên ngay từ khi quyết định thiết lập nhà xưởng mới, mô hình kinh doanh mới, doanh nghiệp nên xem xét việc thiết lập hệ thống vận hành tương ứng với nhu cầu từng giai đoạn:

  1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phục vụ cho việc vận hành hiệu quả mà không cần cấp chứng nhận.
  2. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phục vụ cho việc vận hành hiệu quả kết hợp cấp chứng nhận.
  3. Phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý khác như:
  • Môi trường ISO 14001:2015;
  • An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 18001:2007
  • Năng lượng ISO 50001:2011
  • Thông tin ISO 27001:2013
  • Rủi ro ISO 31001:2009
  • An toàn thực phẩm FSSC 22000:2013
  • Trách nhiệm xã hội BSCI 2.0

Để từng bước áp dụng các hệ thống trên, việc “LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU” từng  qui trình, từng biểu mẫu từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tổn thất, sự cố bất thường phát sinh do thiếu tiêu chuẩn hóa như theo LEAN Manufacturing đưa ra.

Mục tiêu quan trọng nhất của việc thiết lập hệ thống chính là “HIỆU LỰC” và “HIỆU QUẢ”.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC