Tại sao cần Chứng nhận Hợp chuẩn/Hợp quy?

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN/ HỢP QUY

Tại sao cần Chứng nhận Hợp chuẩn/Hợp quy?

- Tính bắt buộc:

  • Đối với QUY CHUẨN KỸ THUẬT – QCVN:  nhà nước qui định BẮT BUỘC các nhà sản xuất phải chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật là HỢP QUY

Danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

  • Đối với TIÊU CHUẨN – TCVN: không mang tính bắt buộc mà dựa vào sự TỰ NGUYỆN chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn của nhà sản xuất à HỢP CHUẨN

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khi tuân thủ và đạt chứng nhận các tiêu chuẩn/quy chuẩn nghiêm ngặt của các thị trường tham gia kinh doanh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,..

- Tránh lãng phí nhiều thời gian, công sức, chi phílàm chậm thời gian tiếp cận thị trường

Các dịch vụ thiết lập hệ thống mà LEANWARES cung cấp:

  • Chứng nhận Nguồn gốc gỗ FSC/ PEFC
  • Chứng nhận CE Marking – Tiêu chuẩn Châu Âu EN
  • Chứng nhận tiêu chuẩn Nhật Bản JAS/JIS
  • Chứng nhận tiêu chuẩn Úc và New Zealand ANS
  • Chứng nhận tiêu chuẩn Hàn Quốc KS
  • Thiết lập QCP – Quality Control Plan/ Thiết lập phòng LAB

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

hợp chuẩn - hợp quy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC