Xu hướng và dự báo cho thấy giá năng lượng sẽ tăng dần theo thời gian, cùng với các quy định khắt khe hơn về sử dụng năng lượng, môi trường của Nhà nước, khách hàng và cạnh tranh giữa các nhà sản xuất đã khiến nhiều nhà sản xuất phải xem xét việc quản lý, tiết kiệm năng lượng là một mục tiêu, một cơ hội cần khai thác.

Xu hướng và dự báo cho thấy giá năng lượng sẽ tăng dần theo thời gian, cùng với các quy định khắt khe hơn về sử dụng năng lượng, môi trường của Nhà nước, khách hàng và cạnh tranh giữa các nhà sản xuất đã khiến nhiều nhà sản xuất phải xem xét việc quản lý, tiết kiệm năng lượng là một mục tiêu, một cơ hội cần khai thác.

Mục tiêu trên có thể đạt được bằng cách đầu tư vào tiết kiệm năng lượng, bao gồm việc triển khai những thực hành tốt, ý tưởng hay về sử dụng năng lượng hiệu quả và lắp đặt các công nghệ tiết kiệm năng lượng. Những công nghệ này còn giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng hiệu suất quá trình – từ đó góp phần giảm chi phí sản xuất.

LEANWARES luôn đồng hành với nhà sản xuất để đánh giá, đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả và tích hợp vào hệ thống vận hành hiện có của doanh nghiệp một cách tối ưu nhất dựa trên tư duy tinh gọn LEAN: Năng lượng mặt trời, Chiếu sáng LED, Tối ưu hóa tải điện, Chiếu sáng thông minh,…

LEANWARES hỗ trợ nhà sản xuất thiết lập và áp dụng các tiêu chuẩn Quản lý năng lượng ISO 50001:2011, nhãn năng lượng Quốc gia hoặc trên thế giới như chứng nhận công trình xây dựng xanh LEED - Leadership in Energy & Environmental Design.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC