Nhà xưởng sản xuất được xem là “QUẢ TIM” của doanh nghiệp chế biến, sản xuất, chế tạo, gia công...

Nhà xưởng sản xuất được xem là “QUẢ TIM” của doanh nghiệp chế biến, sản xuất, chế tạo, gia công để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và đảm bảo hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Việc tinh gọntối ưu hóaqui hoạch nhà xưởng để khai thác các nguồn lực và giảm “lãng phí” một cách hiệu quả là rất quan trọng.

Vì vậy, việc thiết lập nhà xưởng theo phương châm “LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU” trên mô hình “World Class Manufacturing – WCM” sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rất nhiều rủi ro, tổn thất trong quá trình phát triển, mở rộng sau này.

Với xu hướng phát triển của Công nghiệp 4.0 – Industrial IoT, LEANWARES luôn hướng đến ứng dụng các giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động. Các nhà sản xuất có thể lựa chọn các giải pháp công nghiệp phù hợp với nguồn lực hiện hữu và xây dựng lộ trình đầu tư, phát triển một cách dài hạn thuận tiện hơn.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC