Thời điểm 2015 tới 2018 là giai đoạn chuyển đổi giữa phiên bản ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015. Dưới đây là các cột mốc quan trọng mà Tổ chức, Doanh nghiệp cần lưu tâm...

Thời điểm 2015 tới 2018 là giai đoạn chuyển đổi giữa phiên bản ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015. Dưới đây là các cột mốc quan trọng mà Tổ chức, Doanh nghiệp cần lưu tâm:

  • Đầu tháng 5/2014, bản dự thảo (DIS) được tổ chức ISO ban hành lần 1 để thu thập ý kiến chuyên môn cho mục tiêu sửa đổi.
  • Tới tháng 2/2015, sau khi phân tích nhận xét từ lần ban hành thứ nhất, bản dự thảo lần cuối được công bố, tiếp tục thu thập nhận xét từ các chuyên gia trong ngành.
  • Tháng 9/2015, Tổ chức ISO chính thức ban hành và đi vào hiệu lực phiên bản mới của Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 9001:2015.

Như vậy, Doanh nghiệp đang áp dụng ISO 9001 phiên bản 2008 có tới 03 năm để tìm hiểu, làm quen và chuyển đổi sang phiên bản 2015 để triển khai, áp dụng những thay đổi trong phiên bản mới này vào hoạt động của Tổ chức mình. Tới tháng 9/2018, phiên bản cũ sẽ hoàn toàn hết hiệu lực.

Trung bình mỗi Doanh nghiệp, Tổ chức cần từ 6-12 tháng để triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới, phiên bản này có rất nhiều thay đổi tích cực, hữu ích cho hoạt động quản lý, vì vậy Doanh nghiệp càng không nên trì hoãn chuyển đổi. Càng làm sớm và làm đúng từ đầu thì Doanh nghiệp càng sớm nhận thấy hiệu quả tích cực mà ISO 9001 phiên bản 2015 mang lại cho họ.

Về cấu trúc tổng thể, phiên bản mới sẽ:

  • Tập trung quản lý quy trình nhằm đạt được mục tiêu đề ra ban đầu.
  • Tiếp tục tập trung triển khai những thay đổi trong CNTT & HTQL kể từ lần thay đổi lớn khi cho ra đời phiên bản 2000
  • Triển khai những thay đổi trên một cách hiệu quả vào môi trường làm việc đa dạng của Doanh nghiệp
  • Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ sự tuân thủ
  • Sử dụng những ngôn từ giản đơn để nâng cao nhận thức về ISO 9001 và duy trì tốt việc triển khai.
  • Hỗ trợ rất tốt cho hoạt động triển khai những tiêu chuẩn khác để Doanh nghiệp có một môi trường làm việc nhất quán, hướng tới mục tiêu chung

Hoạt động đánh giá chứng nhận của bên thứ 3 cho những doanh nghiệp chuyển đổi vì thế cũng xem xét kỹ việc Doanh nghiệp có triển khai, áp dụng và duy trì những điểm tập trung trên trong lần đánh giá này.

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

iso 9001 iso 9001:2015

Ý KIẾN BẠN ĐỌC