Mọi công việc đều tiềm ẩn những rủi ro trong đó. Muốn công việc của bạn tiến hành một cách hiệu quả và an toàn, hãy làm một đánh giá rủi ro cho chính công việc đó.

Thế nào là đánh giá rủi ro? 

Đánh giá rủi ro là quá trình tìm hiểu những rủi ro có thể và sẽ liên quan tới công việc của bạn. hãy chỉ ra cụ thể những rủi ro có thể gặp. Xây dựng những biện pháp kiểm soát để thực thi công việc một cách hiệu quả nhất, an toàn nhất. nhằm tránh gây tai nạn cho con người, hư hại tài sản, thiết bị và tổn thương môi trường. 

Khi nào thì chúng ta nên đánh giá rủi ro? 

Bất cứ khi nào, trước khi làm việc gì chúng ta đều có thể tiến hành đánh giá rủi ro cho hành động, công việc mà chúng ta chuẩn bị tiến hành. Ví dụ chúng ta chuẩn bị di chuyển một cốc nước từ bàn này qua bàn kia. Điều gì sẽ xảy ra trong quá trình vận chuyển? Ly nước có nóng không? Tay cầm có sắc cạnh không? Ly nước có quá đầy để di chuyển hay không? Có vật gì vướng trong quá trình di chuyển hay không? v.v 

Ai sẽ là người đánh giá rủi ro?

Người tham gia quá trình đánh giá rủi ro phải nắm được nguyên tắc và trình tự đánh giá. Hơn nữa người tham gia đánh giá rủi ro phải có kinh nghiệm trong công việc mà mình sẽ tham gia đánh giá. Một bản đánh giá rùi ro không thể hoàn hảo khi được chuẩn bị bằng 1 hoặc 2 người. Ít nhất nên có từ 3 đến 5 thành viên tham gia vào nhóm đánh giá rủi ro. Nhóm này cần có các kiến thứ về tổ chức công việc, cơ khí, điện, hóa chất, y tế...v.v 

Các phương pháp dùng trong đánh giá rủi ro?

Theo ISO 31000 về quản lý rủi ro, dưới đây là các phương pháp có thể sử dụng để đánh giá rủi ro và áp dụng cho ISO 9001:2015:

 • Checklist
 • Não công
 • FMEA
 • Phân tích độ tin cậy con người (Human reliability analysis)
 • SWIFT
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root cause  analysis)
 • Phân tích bối cảnh (Scenario analysis)
 • Phân tích ảnh hưởng kinh doanh (Business impact analysis)
 • Phân tích cây sai phạm (Fault tree analysis)
 • Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (Reliability-centred maintenance)
 • HACCP
 • LOPA
 • Phân tích Markov (Markov analysis)
 • Phân tích Monte-Carlo​ (Monte-Carlo​ analysis)
   

Ý KIẾN BẠN ĐỌC