Năng suất là một trong những chỉ số đo lường năng lực được sử dụng phổ biến trong ngành gia công sản xuất. Cải tiến năng suất của nhà máy có thể giúp giảm chi phí sản xuất, nâng công suất nhà máy và giảm thời gian sản xuất.

Năng suất là một trong những chỉ số đo lường năng lực được sử dụng phổ biến trong ngành gia công sản xuất. Cải tiến năng suất của nhà máy có thể giúp giảm chi phí sản xuất, nâng công suất nhà máy và giảm thời gian sản xuất.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016, năng suất lao động Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất trong các nước Đông Nam Á.

Leanwares_ 3 vấn đề DN thường gặp_ Năng suất chưa tối ưu

Qua nhiều lần đánh giá, khảo sát quy trình vận hành ở các nhà máy sản xuất, LEANWARES đã tổng hợp các vấn đề chính gây ảnh hưởng đến năng suất:

 • Thiếu quy trình, hướng dẫn công việc
 • Chưa có ghi nhận năng suất sản xuất
 • Đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo còn thấp (bình quân chỉ 1.6% doanh thu).
 • Dây chuyền sản xuất chưa được thiết kế tối ưu, cân bằng (nhân công, máy móc, layout)
 • Thời gian chuyển đổi sản phẩm mới kéo dài
 • Nguyên vật liệu không được cung cấp đầy đủ cho sản xuất hoặc chất lượng không ổn định
 • Chưa sử dụng/Tối ưu các dụng cụ hỗ trợ thao tác nhanh
 • Kỹ năng của công nhân chưa tốt
 • Việc giám sát, theo dõi chưa được thực hiện tốt
 • Mục tiêu, kế hoạch sản xuất cụ thể (SMART)
 • Các thiết bị, máy móc chưa tối ưu
 • Thời gian ngừng máy nhiều
 • Chưa có hệ thống kiểm soát chất lượng hiệu quả
 • Chưa có chính sách khen thưởng về năng suất phù hợp

Năng suất cao giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh rất lớn, đặc biệt với các ngành chế biến, gia công.

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

năng suất