Đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công, chi phí sản xuất là yếu tố quan trọng trong qua trình hoạt động. Hiện nay, chi phí nhân công, nguyên vật liệu, năng lượng, vận chuyển và các chi phí hỗ trợ sản xuất đều tăng, doanh nghiệp càng phải đẩy mạnh tối ưu chi phí sản xuất nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và tăng hiệu quả đầu tư.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công, chi phí sản xuất là yếu tố quan trọng trong qua trình hoạt động. Hiện nay, chi phí nhân công, nguyên vật liệu, năng lượng, vận chuyển và các chi phí hỗ trợ sản xuất đều tăng, doanh nghiệp càng phải đẩy mạnh tối ưu chi phí sản xuất nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và tăng hiệu quả đầu tư.

Dưới đây là các lãng phí, các vấn đề đang tồn tại gây ra các chi phí không cần thiết trong doanh nghiệp:

  • Thiết kế sản phẩm khó sản xuất, nhiều công đoạn, tính năng không cần thiết
  • Năng suất lao động thấp, kỹ năng kém
  • Dây chuyền sản xuất không tối ưu về máy móc, nhân công, layout
  • Tồn kho nhiều, sản xuất dư thừa, mua nhiều nguyên vật liệu không cần thiết
  • Quản lý chuỗi cung ứng chưa hiệu quả
  • Lỗi sản phẩm nhiều, chưa có hệ thống đảm bảo chất lượng
  • Máy móc không được bảo trì bảo dưỡng tốt, hay bị hư hỏng
  • Lãng phí các loại năng lượng do ý thức con người và sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng cao

Doanh nghiệp có thể bắt đầu các hoạt động tối ưu hóa chi phí với các vấn đề trên bằng các giải pháp và công cụ phù hợp với nguồn lực sẵn có thông qua sự hỗ trợ của LEANWARES.