Tập trung vào khách hàng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Khách hàng, người tiêu dùng “thông minh hơn”, yêu cầu về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ cao hơn. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp phải thay đổi, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu khách hàng để tăng lợi thế canh tranh, tạo dựng thương hiệu.

Tập trung vào khách hàng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Khách hàng, người tiêu dùng “thông minh hơn”, yêu cầu về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ cao hơn. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp phải thay đổi, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu khách hàng để tăng lợi thế canh tranh, tạo dựng thương hiệu.

Thực tế hầu hết doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với vấn đề CHẤT LƯỢNG CHƯA ĐẢM BẢO, mặc dù đã có áp dụng những mô hình, công cụ hay ghi chép dữ liệu. Chi phí cho việc sửa lỗi làm tăng chi phí vận hành rất nhiều. Đặc biệt, chất lượng không đảm bảo còn ảnh hưởng rất nhiều tới uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Để chất lượng được đảm bảo, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện, từ khâu lập kế hoạch, kiểm tra nguyên liệu đầu vào cho tới đóng gói thành phẩm, xuất hàng. Do đó, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như  ISO 9001:2015, HACCP, GMP...đã trở thành điều phải thực hiện và phải thực hiện một cách hiệu quả thì mới phát huy tác dụng.

Với cách tiếp cận có hệ thống, toàn diện theo mô hình 6M1E và triển khai nhiều công ty, LEANWARES ghi nhận lại các nguyên nhân chính làm cho chất lượng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp chưa đảm bảo:

Con người (Man):
Thiếu nhân sự
Thiếu kỹ năng
Thiếu động lực làm việc
Môi trường làm việc áp lực
Làm qua loa, bỏ bước

Máy móc (Machine):
Năng lực máy không đáp ứng
Thiếu bảo trì bão dưỡng
Cài đặt, cân chỉnh không đúng
Thiếu phụ tùng thay thế
Công nghệ lạc hậu
Máy móc xuống cấp

Nguyên vật liệu (Material):
Chất lượng thấp
Chất lượng không ổn định
Yêu cầu kỹ thuật không rõ ràng

Thông tin (Media):
Quy trình, tiêu chuẩn không được phổ biến cụ thể, toàn diện
Thiếu kỹ năng giao tiếp

Quản lý (Management):
Thiếu tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
Không hiểu nhu cầu khách hàng
Thiếu sự giám sát, theo dõi
Thiếu chỉ số đánh giá, chính sách khen thưởng
Không nắm rõ quy trình vận hành
Thiếu kỹ năng ra quyết định
Thiếu tư duy thay đổi, cải tiến liên tục
Lập kế hoạch chưa phù hợp

Phương pháp (Method):
Thiếu quy trình
Quy trình không được tuân thủ
Yêu cầu quá cao/quá thấp

Môi trường (Enviroment):
Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng chưa đảm bảo
Điều kiện và công cụ hỗ trợ công việc chưa phù hợp

 

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

chất lượng