Chi phí ngày càng tăng

Chi phí ngày càng tăng

Đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công, chi phí sản xuất là yếu tố quan trọng trong qua trình hoạt động. Hiện nay, chi phí nhân công, nguyên vật liệu, năng lượng, vận chuyển và các chi phí hỗ trợ sản xuất đều tăng, doanh nghiệp càng phải đẩy...

Chi tiết
Chất lượng chưa đảm bảo

Chất lượng chưa đảm bảo

Tập trung vào khách hàng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Khách hàng, người tiêu dùng “thông minh hơn”, yêu cầu về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ cao hơn. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp phải thay đổi, nâng cao chất lượng để đáp ứng...

Chi tiết
Năng suất chưa tối ưu

Năng suất chưa tối ưu

Năng suất là một trong những chỉ số đo lường năng lực được sử dụng phổ biến trong ngành gia công sản xuất. Cải tiến năng suất của nhà máy có thể giúp giảm chi phí sản xuất, nâng công suất nhà máy và giảm thời gian sản xuất.

Chi tiết